تور کوش آداسی ویژه نوروز

Economy IKA ADB
تاریخ : چهارشنبه 1403/04/27 ساعت پرواز : 00:30
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : چهار شنبه 1403/04/27 ساعت پرواز : 03:15
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایران ایرتور
فرودگاه مقصد : عدنان مندرس
Economy ADB IKA
تاریخ : چهارشنبه 1403/05/03 ساعت پرواز : 04:30
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : چهار شنبه 1403/05/03 ساعت پرواز : 08:30
فرودگاه مبدا : عدنان مندرس
هواپیمایی : ایران ایرتور
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
58,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
65,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
66,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
67,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
21,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور کوش آداسی ویژه نوروز 

مسئولین تور

  • سید سعید جمالی
  • بهناز جمالی پور
  • امیرحسین صمدپور
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr