تور استانبول نوروزی (4شب و 5 روز)

این تور منقضی شده است.
Economy IKA IST
تاریخ : سه شنبه 1402/01/01 ساعت پرواز : 18:45
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : سه شنبه 1402/01/01 ساعت پرواز : 21:15
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : شنبه 1402/01/05 ساعت پرواز : 22:45
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : یکشنبه 1402/01/06 ساعت پرواز : 02:35
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,720,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,970,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,160,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت واکسن دیجیتال یا تست کرونا
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • گشت خرید با ناهار

توضیحات

تور استانبول

مسئولین تور

  • سید سعید جمالی
  • بهناز جمالی پور
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr