موزه آتاتورک استانبول

موزه دیگری كه در این شهر وجود دارد موزه آتاتورك می باشد. این موزه محل نگهداری وسایلی است كه در گذشته مورد استفاده بنیان گذار جمهوری تركیه یعنی آتاتورك قرار می گرفته است.
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr