تور سوئیس

تور سوئیس

سوئیس یکی از ثروت مند ترین کشورهای جهان می باشد و از سال 1999 عضو اتحادیه اروپا شده است که این باعث راحت شدن دادو ستد با این کشور شده است زبان اول مردم سوئیس آلمانی می باشد.
بانکداری در سوئیس یکی از مهم ترین بخش های این کشور می باشد و شرکت های بیمه سهم زیادی در اقتصاد سوئیس دارند و دیگر بخش اقتصادی مهم سوئیس صنعت گردشگری می باشد که شهر ژنو و زوریخ جز شهرهای گردشگر پذیر می باشند.

ساعت های لوکس ساخت سوئیس در دست افراد ثروتمند جهان و سلبریتی ها میدرخشد.

6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr