متسختا

متسختا پایتخت مذهبی گرجستان است. این شهر قلب معنوی و یکی از مهم‌ترین مکانهای دیدنی گرجستان به‌حساب می‌آید. تا پیش از نقل‌مکان پادشاه واختانگ گرگ یکم (King Gorgasali)، متسختا پایتخت گرجستان بود. همچنین این شهر یکی از قدیمی‌ترین شهرهای گرجستان است که اثری ۴۰۰۰ ساله از اجتماع انسانی در آن یافت شده است. متسختا حدود ۳۰ دقیقه تا تفلیس فاصله دارد.
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr