معبد سری ماهاماریامان

معبد سری ماهاماریامان که به قدیمی‌ترین معبد هندو در سرتاسر کوالالامپور معروف است، در قرن نوزدهم ساخته شده است.
این معبد برای کسانی که می‌خواهند بیشتر درباره‌ی فرهنگ‌ها و ادیان متنوع موجود در شهر بدانند، بهترین گزینه میباشد و بسیار تماشایی است. این معبد به خاطر داشتن نمای رنگارگی که دارد به‌راحتی در شهر تشخیص داده می‌شود،همچنین معبد سری ماهاماریامان
پر از مجسمه‌های خدایان هندوست که افسانه‌های معروفی را نشان میدهند. این معبد فعال است و محلی برای عبادت تامیل‌های بومی است.
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr