تور کوش آداسی 2و3 شهریور

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
15,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,570,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,296,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,882,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,107,200 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,705,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,211,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,712,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,747,700 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,941,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,372,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,658,700 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,043,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,627,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,254,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,138,900 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,771,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,032,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,939,700 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,771,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,032,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,939,700 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,784,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,058,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,348,800 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,605,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,882,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,254,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,117,400 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,797,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,084,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,757,900 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,078,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,646,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,654,600 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,921,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,332,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,344,700 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,568,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,626,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,497,600 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,496,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,482,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,547,200 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,424,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,338,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,596,800 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,156,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,802,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,109,200 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,134,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
53,332,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,154,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,332,400 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  پاسپورت
خدمات آژانس
 • بیمه مسافرتی
  بیمه
 • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
  اقامت هتل
 • ترانسفر فرودگاهی
  ترانسفر

توضیحات

تور کوش آداسی 6شب و7روز

مسئولین تور

6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr