تور بدروم 2و3شهریور

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
16,069,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,376,400 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,248,140 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,052,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,104,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,342,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,082,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,402,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,657,750 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,516,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,032,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,961,200 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,814,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,866,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,170,150 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,814,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,866,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,170,150 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,363,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,964,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,554,450 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,278,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,794,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,194,950 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,559,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,356,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,091,650 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,938,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,114,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,756,950 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,304,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,846,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,013,150 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,670,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,578,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,269,350 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,853,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,944,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,397,450 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,921,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,842,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,444,700 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,598,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,434,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,318,950 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,964,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,166,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,575,150 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,879,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,996,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,215,650 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,428,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,094,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,599,950 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,709,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,656,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,496,650 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,709,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,656,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,496,650 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,892,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,022,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,624,750 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,003,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,244,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,802,450 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,552,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,342,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,186,750 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,918,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,074,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,442,950 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,748,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,734,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,723,950 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,042,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,322,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,029,750 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,532,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,302,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,872,750 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,898,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,034,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,128,950 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
50,839,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,916,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,587,650 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
60,538,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,314,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,376,950 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
71,518,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
132,274,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,062,950 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
102,262,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
193,762,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
71,583,750 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  پاسپورت
خدمات آژانس
 • بیمه مسافرتی
  بیمه
 • ترانسفر فرودگاهی
  ترانسفر
 • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
  اقامت هتل

توضیحات

تور بدروم 6شب و 7روز

مسئولین تور

6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr