تور قبرس شمالی

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
30,889,456 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,426,832 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,622,619 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,889,456 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,426,832 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,622,619 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,653,232 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,954,384 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,157,262 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,035,120 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,718,160 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,424,584 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,607,952 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,863,824 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,825,566 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,090,224 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,828,368 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,456,315,723 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,854,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,355,920 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,097,800 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,999,664 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,647,248 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,899,765 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,763,440 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,174,800 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,434,408 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,763,440 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,174,800 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,434,408 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,954,384 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,556,688 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
26,568,069 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,481,936 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,611,792 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,637,355 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,672,880 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,993,680 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,771,016 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
42,346,096 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,340,112 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,642,267 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,300,816 تومان
1 تخته (هرنفر)
61,249,552 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,310,571 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
44,064,592 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,777,104 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,845,214 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,210,256 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,068,432 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,647,179 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,401,200 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,450,320 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
31,780,840 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
45,783,088 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,214,096 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
32,048,162 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
50,938,576 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,525,072 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,657,003 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
51,129,520 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,906,960 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,790,664 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
54,184,624 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,017,168 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,929,237 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
63,349,936 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,347,792 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,344,955 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
63,540,880 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,729,680 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,478,616 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
63,540,880 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,729,680 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,478,616 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
65,259,376 تومان
1 تخته (هرنفر)
105,166,672 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,681,563 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
69,078,256 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,804,432 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,354,779 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
72,324,304 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,296,528 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,627,013 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  پاسپورت
خدمات آژانس
 • بیمه مسافرتی
  بیمه
 • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
  اقامت در هتل طبق سرویس
 • ترانسفر فرودگاهی
  ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور قبرس شمالی

مسئولین تور

6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr