تور قبرس شمالی ویژه

این تور منقضی شده است.
Economy IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/07/28 ساعت پرواز : 01:20
مدت پرواز : 07:00
تاریخ : پنجشنبه 1401/07/28 ساعت پرواز : 08:15
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ترکیش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی ارجان
Economy IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/08/04 ساعت پرواز : 21:45
مدت پرواز : 07:00
تاریخ : پنجشنبه 1401/08/05 ساعت پرواز : 09:15
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی ارجان
هواپیمایی : ترکیش
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
21,489,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,026,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,342,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,489,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,026,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,340,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,253,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,554,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,877,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,318,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,144,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,207,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,463,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,545,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,454,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,955,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,817,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,644,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,337,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,428,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,283,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,619,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,774,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,154,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,363,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,774,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,154,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,554,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,156,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,288,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,081,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,211,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,357,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,272,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,593,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,491,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,946,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,367,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,412,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,827,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,182,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,412,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,827,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,849,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,030,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,665,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,377,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,565,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,668,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,367,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,383,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,814,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,768,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
56,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,538,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,125,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,377,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
40,729,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,506,960 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
28,510,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,784,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,617,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
51,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
87,128,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,728,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
52,949,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
90,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,065,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
53,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,329,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,198,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
54,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,766,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
58,678,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
41,074,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
61,924,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,896,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,340,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کارت واکسن دیجیتال یا تست کرونا برای برگشت
    داشتن کارت واکسن دیجیتال تزریق دو دوز و گذشت ۱۴ روز از اخرین دوز (واکسن آسترازکا و سینوفارم) یا ارائه گواهی عدم ابتلاء به کووید-۱9 (PCR) (انجام تست حداکثر ٧٢ ساعت قبل پرواز) به زبان انگلیسی برای مسافران (۸سال به بالا)
  • پاسپورت 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل طبق سرویس هتل

توضیحات

تور قبرس شمالی 6 شب و 7 روز
با پرواز رفت و برگشت
اقامت در هتل با خدمات 
ترانسفر رفت و برگشت
بیمه مسافرتی

مسئولین تور

  • سید سعید جمالی
  • بهناز جمالی پور
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr