تور استانبول نوروزی

این تور منقضی شده است.
Economy IKA IST
تاریخ : سه شنبه 1402/01/01 ساعت پرواز : 09:00
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : سه شنبه 1402/01/01 ساعت پرواز : 11:45
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : جمعه 1402/01/04 ساعت پرواز : 11:35
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : جمعه 1402/01/04 ساعت پرواز : 15:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : ماهان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
19,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,355,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,790,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,120,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,560,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,118,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,118,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,670,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,660,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,767,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,775,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,320,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,760,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,280,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,640,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,190,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,655,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,770,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,520,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,410,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,960,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,660,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت واکسن دیجیتال یا تست کرونا
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • گشت خرید با ناهار

توضیحات

تور استانبول

مسئولین تور

  • سید سعید جمالی
  • بهناز جمالی پور
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr