تور استانبول نوروزی

این تور منقضی شده است.
Economy IKA IST
تاریخ : چهارشنبه 1402/01/02 ساعت پرواز : 10:10
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : چهار شنبه 1402/01/02 ساعت پرواز : 13:40
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : معراج
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : شنبه 1402/01/05 ساعت پرواز : 16:00
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : شنبه 1402/01/05 ساعت پرواز : 20:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
20,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,610,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,055,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,820,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,260,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,818,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,818,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,370,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,360,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,467,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,475,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,020,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
31,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
32,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,980,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,340,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
33,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,160,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,640,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
24,220,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
35,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,110,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,660,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
25,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
27,360,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت واکسن دیجیتال یا تست کرونا
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • گشت خرید با ناهار

توضیحات

تور استانبول

مسئولین تور

  • سید سعید جمالی
  • بهناز جمالی پور
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr