تور استانبول (4شب و 5 روز)

این تور منقضی شده است.
Economy IKA IST
تاریخ : يكشنبه 1401/12/14 ساعت پرواز : 10:10
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : یکشنبه 1401/12/14 ساعت پرواز : 12:49
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : معراج
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/12/18 ساعت پرواز : 14:35
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : پنجشنبه 1401/12/18 ساعت پرواز : 18:05
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : معراج
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
9,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,610,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,690,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,480,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,730,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,796,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,070,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,070,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,250,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,660,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,670,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,330,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,630,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,610,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,190,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,700,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت واکسن دیجیتال یا تست کرونا
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • گشت خرید با ناهار

توضیحات

تور استانبول اسفند ماه زمان مناسبی برای خرید آخر فصل و فصل جدید می باشد

مسئولین تور

  • سید سعید جمالی
  • بهناز جمالی پور
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr