تور استانبول نوروزی (4شب و 5 روز)

این تور منقضی شده است.
Economy IKA IST
تاریخ : چهارشنبه 1402/01/02 ساعت پرواز : 15:00
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : چهار شنبه 1402/01/02 ساعت پرواز : 17:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : آسمان
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : يكشنبه 1402/01/06 ساعت پرواز : 19:00
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : یکشنبه 1402/01/06 ساعت پرواز : 23:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : آسمان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,610,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,150,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,420,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,250,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,250,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,670,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,860,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,050,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,700,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت واکسن دیجیتال یا تست کرونا
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • گشت خرید با ناهار

توضیحات

تور استانبول

مسئولین تور

  • سید سعید جمالی
  • بهناز جمالی پور
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr