تور استانبول نوروزی (4شب و 5 روز)

این تور منقضی شده است.
Economy IKA IST
تاریخ : جمعه 1402/01/04 ساعت پرواز : 10:10
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : جمعه 1402/01/04 ساعت پرواز : 12:40
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : معراج
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : سه شنبه 1402/01/08 ساعت پرواز : 14:35
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : سه شنبه 1402/01/08 ساعت پرواز : 19:40
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : معراج
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
16,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,910,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,720,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,970,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,160,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,450,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,350,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,750,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,700,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت واکسن دیجیتال یا تست کرونا
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • گشت خرید با ناهار

توضیحات

تور استانبول

مسئولین تور

  • سید سعید جمالی
  • بهناز جمالی پور
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr