تور آنتالیا 6شب و 7 روز با پرواز ترک تیلویند

این تور منقضی شده است.
Economy IKA AYT
تاریخ : پنجشنبه 1402/06/09 ساعت پرواز : 02:30
مدت پرواز : 04:30
تاریخ : پنجشنبه 1402/06/09 ساعت پرواز : 05:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy AYT IKA
تاریخ : چهارشنبه 1402/06/15 ساعت پرواز : 20:45
مدت پرواز : 04:30
تاریخ : چهار شنبه 1402/06/15 ساعت پرواز : 00:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه آنتالیا
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
49,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
56,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
60,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
61,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
61,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
62,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
63,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
93,470,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
66,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
68,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
86,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,810,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
69,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
71,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
78,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
85,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
87,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
119,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
88,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
91,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
121,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
94,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
60,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
95,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
127,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
106,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
143,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
66,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
با پرواز رفت و برگشت ترک (تیلویند)
اقامت در هتل با خدمات هتل
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی سامان

مسئولین تور

  • سید سعید جمالی
  • بهناز جمالی پور
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr