تور آنتالیا 6شب و 7 روز با پرواز ترک تیلویند

این تور منقضی شده است.
Economy IKA AYT
تاریخ : جمعه 1402/06/17 ساعت پرواز : 01:15
مدت پرواز : 04:30
تاریخ : جمعه 1402/06/17 ساعت پرواز : 05:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy AYT IKA
تاریخ : پنجشنبه 1402/06/23 ساعت پرواز : 19:45
مدت پرواز : 04:30
تاریخ : پنجشنبه 1402/06/23 ساعت پرواز : 00:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه آنتالیا
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
45,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
49,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
55,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
57,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
60,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
60,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
74,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
43,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
61,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
75,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
65,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
65,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
98,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
69,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
70,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
79,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
53,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
83,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
108,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
83,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
109,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
86,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
112,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
56,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
87,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
120,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
87,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
96,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
128,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
61,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
104,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
140,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
65,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
با پرواز رفت و برگشت ترک (تیلویند)
اقامت در هتل با خدمات هتل
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی سامان

مسئولین تور

  • سید سعید جمالی
  • بهناز جمالی پور
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr