تور آنتالیا 6شب و 7 روز با پرواز ترک تیلویند

این تور منقضی شده است.
Economy IKA AYT
تاریخ : شنبه 1402/06/18 ساعت پرواز : 02:30
مدت پرواز : 04:30
تاریخ : شنبه 1402/06/18 ساعت پرواز : 05:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy AYT IKA
تاریخ : جمعه 1402/06/24 ساعت پرواز : 20:45
مدت پرواز : 04:30
تاریخ : جمعه 1402/06/24 ساعت پرواز : 00:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه آنتالیا
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
47,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
38,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
51,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
57,910,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
59,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
44,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
62,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
62,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
45,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
63,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
67,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
83,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
67,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
100,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
69,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
71,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
94,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
72,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
91,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
50,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
81,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
85,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
110,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
85,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
111,970,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
88,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
114,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
58,510,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
89,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
122,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
89,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
59,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
98,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
130,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
106,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
142,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
67,960,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
با پرواز رفت و برگشت ترک (تیلویند)
اقامت در هتل با خدمات هتل
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی سامان

مسئولین تور

  • سید سعید جمالی
  • بهناز جمالی پور
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr