تور آنتالیا 6شب و 7 روز با پرواز ترک تیلویند

این تور منقضی شده است.
Economy IKA AYT
تاریخ : پنجشنبه 1402/06/23 ساعت پرواز : 02:15
مدت پرواز : 04:30
تاریخ : پنجشنبه 1402/06/23 ساعت پرواز : 05:35
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy AYT IKA
تاریخ : چهارشنبه 1402/06/29 ساعت پرواز : 20:45
مدت پرواز : 04:30
تاریخ : چهار شنبه 1402/06/29 ساعت پرواز : 00:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه آنتالیا
هواپیمایی : تیلویند
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
37,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
29,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
48,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
50,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
35,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
51,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,070,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,380,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
52,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
36,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
53,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
66,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
37,040,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
57,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
30,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
58,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
89,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
2 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
78,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
40,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
63,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
64,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
42,650,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
72,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
46,770,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
73,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
96,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
47,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
75,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
99,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,260,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
76,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
101,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
48,920,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
77,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
103,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
78,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
49,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
84,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
52,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
92,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
125,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
57,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل طبق سرویس هتل
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور آنتالیا 6 شب و 7 روز
با پرواز رفت و برگشت ترک (تیلویند)
اقامت در هتل با خدمات هتل
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی سامان

مسئولین تور

  • سید سعید جمالی
  • بهناز جمالی پور
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr