تور مارماریس

Economy IKA DLM
تاریخ : جمعه 1403/04/29 ساعت پرواز : 00:30
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : جمعه 1403/04/29 ساعت پرواز : 04:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : معراج ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه دالامان
Economy DLM IKA
تاریخ : جمعه 1403/05/05 ساعت پرواز : 04:30
مدت پرواز : 03:00
تاریخ : جمعه 1403/05/05 ساعت پرواز : 08:40
فرودگاه مبدا : فرودگاه دالامان
هواپیمایی : معراج ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
51,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
51,470,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
55,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,380,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
55,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
63,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
88,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
63,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
70,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
70,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
73,170,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
102,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
73,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
104,120,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
73,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
82,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
113,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
82,360,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
15,950,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور مارماریس 

6شب 7روز 

با پرواز معراج 

مسئولین تور

  • سید سعید جمالی
  • بهناز جمالی پور
  • محمد محمودی
  • امیرحسین صمدپور
6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr